Specialistkliniken i centrala Örebro.

Naprapaten berättar

Naprapati utvecklades i Chicago av Dr Oakly Smith 1907. För att bli en legitimerad Naprapat krävs en fyraårig utbildning på Naprapathögskolan samt ett års praktik. Naprapater lyder under Hälso- och sjukvårdslagarna. En legitimerad Naprapat står under Socialstyrelsens tillsyn.

Vill du veta mer om Naprapati så rekommenderar vi att du går in på Svenska Naprapatförbundets webbplats:
Svenska Naprapatförbundets hemsida


Ny tid - nytt synsätt

Vi har nu börjat inse att nya modeller för personalvård-egenvård måste utvecklas. Nya lagar har stiftats och förordningar utarbetats där arbetsgivaren får en helt ny roll. Detta kommer att innebära ett kraftigt utökat ansvar för den anställde och dennes arbetsmiljö. Vid längre eller upprepad sjukfrånvaro kommer att ställas krav på rehabilitering.
Naprapati är personlig kroppsvård

Näst efter förkylningar är besvär i muskler, rygg och leder vår största folksjukdom. En legitimerad naprapat är specialiserad på att förebygga besvär, lösa smärta samt öka rörligheten.

Det unika med Naprapatjouren är att varje person får en personlig statusbeskrivning vad det beträffar hans/henneshälsa i rygg, leder och muskler.
Denna blir grunden för förändringar och förbättringar som gynnar både individ och företag. Naprapatjouren verkar dels diskret ute på företagen, och dels på centralt belägen klinik i Örebro.

Ekonomiskt lönsam vård

För att möta de nya kraven har Naprapatjouren utvecklat ettt koncept där några av föresatserna är att höja livskvaliteten, få de anställda att må bra samt minska sjukfrånvaron. Med andra ord gör Ert företags friskvårdssatsning ekonomisk och personalpolitiskt lönsam.