Förebygg idag -  ohälsa kostar pengar.

Massage på jobbet

Gör som många andra företag. Massage på jobbet! Minskar stress, arbetsskador och ökar trivseln hos dina anställda Vi har massören, certifierad av Branschrådet svensk massage. Tag kontakt för mer info och pris.

Vi svårare fall finns snabb uppbackning av Leg. Naprapat

Friskvårdsprogram för din personal!

Magnus Eliason har 15 års erfarenhet av naprapati och har nu tillsammans med Ann-Sofi Eliason, Cert. Massör, utvecklat ett nytt koncept för företag som vill bygga upp en stark personalstyrka.

Målgrupp
Främst personal med återkommande rygg/nack/muskel/ledbesvär, som ibland sjukskrivs eller begränsas i sitt arbete av värk eller orörlighet. Naturligtvis är detta öppet även för företaget som vill arbeta förebyggande.

Metod
Att arbeta med individen inom tre olika områden som vi anser viktiga för ett fullgott resultat. Vi träffas en gång per vecka under åtta veckor.

Behandling
Behandlingen utförs av Leg.Naprapat och Cert. Massör och innebär massage, töjning, justering av rörelseinskränkta leder samt varma bad. Innan behandling görs en individuell statusbeskrivning beträffande rörlighet, hållning, och muskulär balans. Allt till grund för att möjliggöra smärtfri egenvård

Kroppsuppfattning
Med tester och övningar får individen under handledning själv upptäcka sina svagheter och brister i rörlighet, styrka, koordination, tankemönster och ergonomi. Utan pekpinnar och med glädje och humor ges individen möjlighet att förstå de bakomliggande orsakerna till dennes besvär. Med kunskap bygger vi tillsammans upp ett ansvarstagande för den personliga hälsan.Träning
Med den personliga statusbeskrivningen och testerna från kroppsuppfattningsdelen, tar vi fram ett personligt program för bestående positiva förändringar. Programmet kan innehålla avslappningsövningar, muskelträning för hemmiljö eller gym, töjningsövningar för ökad rörlighet, viktminskningsprogram mm mm. Alltid personanpassat !

Mål
Att för individen utgöra en grund till ett smärtfriare liv med insikten att själv kunna påverka sin hälsa. Att för företaget skapa friskare personal med mätbara sociala och ekonomiska positiva resultat.

Platsen är natursköna Velamshyttan i Lekeberg, nära Mullhyttan, 35 min bilväg från Örebro. Anmälan/kontakt genom telefon eller E-post.

Väl mött!
/Magnus & Ann-Sofi Eliason

Om du inte hittar den information du söker efter på de här sidorna, har synpunkter eller bara undrar över något är du välkommen att kontakta oss. Använd gärna formuläret här till höger.

Personalhälsan
Våghustorget 3
702 10 Örebro
Tel 019-106661
naprapatjouren@outlook.com